konferencja ONLINE

Człowiek w centrum zainteresowania, czyli bliskość w opiece nad niesamodzielnym chorym

Dziękujemy za udział w pierwszej konferencji Puckiego Hospicjum.

DLA KOGO?

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost liczby osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania zwiększają zapotrzebowanie zarówno na personel medyczny, jak i osoby, które będą sprawować opiekę nad chorymi i niesamodzielnymi w domach. Niezbędne jest więc wsparcie szkoleniowe wspomagające samoorganizację i samopomoc w zakresie sposobów właściwego sprawowania opieki nad chorym w domu.

Program konferencji

Kliknij na imię i nazwisko prelegenta, żeby przeczytać biogram. 

Organizator konferencji

W Puckim Hospicjum bazujemy na modelu skutecznego działania i najwyższych standardach w opiece. Poznajemy potrzeby osób chorych, niesamodzielnych, ich opiekunów i bliskich. Dzielimy się wiedzą wpływając na poprawę jakości opieki w Polsce. 

W oparciu o doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów: lekarza, pielęgniarki, opiekuna medycznego, fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa i pracownika administracji medycznej stworzyliśmy portal bliskochorego.pl stanowiący realną pomoc i wsparcie w opiece domowej.

Puckie Hospicjum – organizacja pozarządowa sprawująca opiekę paliatywno-hospicyjną w warunkach stacjonarnych, domowych i ambulatoryjnych na pomorzu.

Bliskochorego.pl – portal zawierający praktyczne instrukcje postępowania w opiece i pielęgnacji osoby chorej, niesamodzielnej, stanowiące materiał edukacyjny dla uczestników opieki.

Projekt dofinansowany przez:

Kontakt

Beata Wilichnowska – Specjalista ds. komunikacji portalu

© 2024 bliskochorego.pl

Strona i konferencja pod troskliwymi skrzydłami 🦋 simplyyourself.online

Przewiń do góry

mgr Anna Jochim-Labuda

Dyrektor Hospicjum

Z wykształcenia i zamiłowania pielęgniarka z wieloletnim stażem, absolwentka kierunku Pielęgniarstwa Gdańskiej Akademii Medycznej, menedżerskich studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej, Zarządzania Finansami, Prawa w Służbie Zdrowia. Zwolenniczka ciągłej edukacji, gwarantującej podążanie za potrzebami pacjenta i celami opieki nad osobą chorą. Z Puckim Hospicjum związana od jego początków w 2004 roku. Od 2016 roku z sukcesami zarządza hospicjum, dbając o utrzymanie standardów wprowadzonych przez ks. Jana. Wolontariuszka programu Wolontariat Polska Pomoc w Afryce. Profesjonalizm, zaangażowanie oraz podmiotowe traktowanie drugiego człowieka to trzy cele, które realizuje każdego dnia.

Irena Samson

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

Członek Rady OIPIP w Gdańsku. Przewodniczaca Komisji D/s leczenia ran

Sekretarz zarządu PTLR i wspolzalozycielka Towarzystwa . Wieloletni nauczyciel.

Małgorzata Marczewska

Mentorka, coach, trenerka biznesu

Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o emocjach i świadomości emocjonalnej oraz ich wpływie na jakość życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.

Obserwatorka życia i ludzi, zgłębiająca badania i odkrycia naukowe na temat funkcjonowania człowieka – jego możliwości i mechanizmów: neurologicznych, fizjologicznych i psychologicznych. Śledzi z determinacją i ciekawością najnowsze technologie i ich wpływ na kształtowanie jakości naszego życia.

Mentorka, coach, trenerka biznesu oraz doradca w obszarze zarządzania kapitałem emocjonalnym przedsiębiorstw i spójnej komunikacji.

Współautorka serii podcastów Update – aplikacja Lecton, współautorka aplikacji  rozwojowej dla kobiet – myola.pl.

Członkini kolektywu Instytut Dobrej Śmierci.

Założycielka LABlife – szkoły Projektowania Myślenia w obszarach Life, Art, Biznes.  Uczestniczka wystawy realizowanej z Centrum Nauki Kopernik i AmericanArtsIncubator – Warstwy Życia – Warstwy Emocji.

Prowadzi indywidualne sesje dla ludzi biznesu, mediów i sztuki. m.in. Google, Oracle, Nationale Niderlanden, Alior Bank, dr Irena Eris, l’Oreal i wiele innych. Członkini zarządu Stowarzyszenia LiderShe,  współzałożycielka i prezeska dwóch pierwszych kadencji Izby Coachingu.

Bartosz Mikołajczyk

Psycholog, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych

Od początku kariery zawodowej związany z organizacjami pozarządowymi, gdzie pracował z osobami wykluczonymi, chorymi i niesamodzielnymi.

Krzysztof Tłoczek

Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych

W szpitalu, w którym pracował, był pierwszym opiekunem medycznym. Obecnie uczy przyszłych opiekunów medycznych w szkole policealnej.

Maria Wieczorek

redaktorka portalu bliskochorego.pl

Przez 20 lat byłam związana z branżą komunikacji marketingowej. Zawsze skupiona na wsparciu ludzi, przeniosłam swoje doświadczenie do organizacji NGO. W 2017 roku dołączyłam do Zespołu Puckiego Hospicjum, gdzie wspieram Zarząd w rozwoju oraz działaniach na rzecz promowania najwyższego standardu opieki hospicyjnej w Polsce. Jestem autorką Raportu o dobrym umieraniu oraz kampanii społecznej Ostatnie Chwile Szczęścia. Tworzę i redaguję serwis bliskochorego.pl.

Dorota Olszewska

Lekarz, Kierownik Medyczny Hospicjum

Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiadam specjalizacje: onkolog-radioterapeuta, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej.

Pracę w opiece hospicyjnej rozpoczęłam w 1989r. w Stowarzyszeniu Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. 
Od 2011r. pracuję w Puckim Hospicjum na oddziale stacjonarnym, w opiece domowej oraz w Poradni Medycyny Paliatywnej. Od 2014r. pełnię funkcję Kierownika Medycznego Puckiego Hospicjum.
Praca w hospicjum jest dla mnie wyzwaniem jako sztuka i nauka opieki, łagodzenia cierpień osób dotkniętych poważną chorobą przewlekłą zagrażającą zdrowiu i życiu. Istotą tej pracy jest dbałość o godność i poszanowanie całej sfery duchowej chorego, poszanowanie niezależności poglądów, respektowanie prawa do prawdy, prywatności i podejmowanych przez niego decyzji.

Renata Lasota

Fizjoterapeutka

Jestem absolwentką Studium Medycznego nr 2 w Gdańsku kierunek Fizjoterapia(1996), oraz AWF w Poznaniu (2002) – kierunek Fizjoterapia.
W 2019 r. ukończyłam studia podyplomowe w zakresie „Rehabilitacji w geriatrii” na Wydziale Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.
W Puckim Hospicjum pracuję od 2010 roku, na oddziale stacjonarnym. Nieustannie kształcę się w dziedzinie opieki paliatywnej.

Agnieszka Wejer

Pielęgniarka, Specjalista opieki paliatywnej

Z Puckim Hospicjum jestem związana od samego początku, czyli od 2004 roku. Byłam pierwszą pielęgniarką hospicjum domowego, kiedy razem z ks. Janem Kaczkowskim zaczynaliśmy posługę w domach chorych. Obecnie pracuję również w hospicjum stacjonarnym. Moja misja w hospicjum rozpoczęła się poprzez osobiste doświadczenie choroby osoby bliskiej. Jestem osobą otwartą na ludzi i ich potrzeby. Moja praca jest moją pasją, robię to co lubię i chętnie poszerzam swoje horyzonty biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z opieką paliatywną. Zawsze wiem, że jestem w dobrym miejscu i czasie, w Zespole, który został nieprzypadkowo dobrany.

Karolina Gorzkiewicz

Dietetyk, Specjalista ds. żywienia

Jestem dyplomowanym specjalistą ds. żywności i  żywienia oraz technologiem żywności. Połączenie tych dwóch specjalności pozwala mi lepiej zrozumieć potrzeby żywieniowe moich pacjentów, a 17 lat w zawodzie to baza doświadczeń budująca silne filary mojej specjalizacji. Szczególnie ważnym elementem mojej drogi zawodowej jest praca  dietetyka klinicznego w Puckim Hospicjum stworzonym przez Księdza Jana Kaczkowskiego. Zawód który wykonuję to połączenie pasji, miłości do ludzi, dobrego, świadomego żywienia jako warunku dobrego życia i zdrowia. Źródłem satysfakcji i siły w moim zawodzie jest obserwowanie poprawy zdrowia prowadzonych przez mnie pacjentów.

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu prawidłowego żywienia, warsztaty kulinarne, zajęcia edukacyjne dla dorosłych i dzieci.  Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w sympozjach naukowych, szkoleniach i kursach.

Teresa Piesik

Psycholog, Psychoonkolog

Jestem psychologiem, psychoonkologiem; absolwentką psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, Studium Public Relations i Doradztwa Personalnego oraz studiów podyplomowych Psychoonkologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytety Medycznego.
Od kwietnia 2015 roku jestem związana z Puckim Hospicjum, gdzie pracuję z pacjentami oraz ich rodzinami na oddziale hospicjum oraz prowadzę grupę wsparcia dla osób w żałobie. Przez blisko 5 lat pracowałam w zespole hospicjum domowego, świadczącym opiekę nad chorym i jego rodziną w miejscu zamieszkania. Posiadam również doświadczenie pracy w zespole Poradni Medycyny Paliatywnej funkcjonującej przy Puckim Hospicjum. 
Prowadziłam warsztaty dla studentów medycyny w ramach Areopagu Etycznego i projektu Innymi Słowy, podczas których uczestnicy uczą się przekazywania niepomyślnych informacji pacjentom oraz ich bliskim, udzielania im wsparcia w trakcie leczenia oraz dbania o siebie tak, aby zachować dobrostan i zapobiegać własnemu wypaleniu zawodowemu. 
Prywatnie, przez blisko 4 lata byłam opiekunką swojego chorującego taty. Ten niełatwy, a jednocześnie dobry i bezcenny czas, ukształtował w znacznej mierze moje podejście do ludzi i siebie. 

Alicja Makowska

pielęgniarka, dyrektor operacyjna Puckiego Hospicjum

Pielęgniarka, specjalistka opieki paliatywnej. Z Hospicjum związana od momentu jego powstania. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe – Skuteczny Menadżer w Służbie Zdrowia oraz wiele specjalistycznych kursów. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością.

W pracy nastawiona na drugiego człowieka, pacjenta, jego rodzinę oraz współpracowników.

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12.
  2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych: w Stowarzyszeniu Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 500112226 adres poczty elektronicznej: dpo@dgc.pl
  3. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym do organizacji konferencji „Człowiek w centrum zainteresowania, czyli bliskość w opiece nad niesamodzielnym chorym”.
  4. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego: Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
  5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Stowarzyszenie będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Stowarzyszenie powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców działających bezpośrednio na jego zlecenie.
  6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody jednak nie dłużej niż jest to konieczne do celu, w którym zostały zebrane.
  7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w zakresie w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
  9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.